Beboermappe
Boboermappen er foreningens "bibel".
Her kan du finde svar på en lang række spørgsmål vedrørende foreningen.

Vi har desværre ikke mulighed for at lægge beboermappen ind her på hjemmesiden.

1)   Velkommen
2)   Retningslinier
3)   Praktiske oplysninger ved ind- og fraflytning
4)   Vinduer
5)   Love og vedtægter
6)   Vurdering af løsøre ved syn af lejlighed
7)   Vestermarkens Internet
8)   Tegning over bebyggelsen
9)   Diverse blanketter
10) Til isætning af andelsbevis