Parkeringsregler

Den 1.december 2018 blev der indgået ny aftale med parkeringsselskabet Q-Park, som kontrollerer foreningens område.

Den nye aftale betyder, at alle biler, der parkeres på foreningens område i mere end én time, skal have en parkeringstilladelse. Gæster skal derfor huske, at stille parkeringsskiven ved ankomst.

Gæstetilladelser, som er gyldig i 48 timer,  udfyldes med korrekt dato og starttid, og lægges indvendigt i forruden, således at den læses udefra af parkeringsvagten.

En fast parkeringstilladelse udstedes af bestyrelsen, og kun mod forevisning af registreringsattest og sygesikringsbevis.

Der er 187 parkeringsbåse i foreningen, og de fyldes efter "først til mølle"-princippet.

Så selvom man har en tilladelse til at parkere på foreningens område, så kan man sagtens opleve, at der ikke er ledige parkeringsbåse.

Ved en pålagt uberettiget parkeringsafgift, bedes man rette henvendelse til Q-Park

En parkeringsafgift koster 790 kr.