Vaskeri

Vaskeplads

Det er god stil i vaskekælderen, at gøre klar til den næste, som skal vaske.

Åben lågerne, så vaskemaskinen kan "trække vejret" i pausen, således at der ikke dannes kondens inde i vaskemaskinen.

Stil en vaskevogn klar for enden af vaskepladsen.

Tørretumbler

Brug kosten til at rengøre fnugfiltret i tørretumbleren, så tørrer tøjet langt hurtigere, og det bliver mindre slidt - til glæde for både dig og miljøet.
 

Hold lågerne lukket

Hold så vidt muligt lågerne lukket til tørretumblerne, så eventuelt restvarme forbliver i dem. Så sparer foreningen - og dermed du penge, og samtidig tilgodeser vi miljøet.

Depot for vaskevogne

Vaskevognene er kun til brug for rent tøj. Børn må hverken sidde i dem eller kører rundt med dem i vaskeriet, ligesom vaskevognene heller ikke må fjernes fra vaskeriet.
Vaskevogne, som ikke er i brug, stilles under borderne i rullerummet.

Rulle

Vær opmærksom på, at rullen kan være varm i lang tid efter, at den er slukket.

Tørreskab

Tørreskabet er velegnet til tøj, som ikke må komme i tørretumbler.

Ingen støj

Der meget lydt i bebyggelsen, og selvom der er monteret støjdæmpende loftplader i vaskeriet, så bedes man venligst vise hensyn til de omkringboende.

Ingen husdyr

Det er ikke tilladt at medbringe nogen former for husdyr i vaskekælderen.