Affald

I containergården er der affaldsbeholdere til glas, madaffald, metal, karton/papir og restaffald

Der må IKKE hensættes nogen former for affald ved siden af affaldsbeholdere eller containerne, da det tiltrækker rotter.

Den nye af affaldssortering (2022) er endnu ikke kommet på plads, og foreningens beboere  afventer i øjeblikket nærmere information fra Roskilde Kommune.

Der er en affaldstation ved hver hjørne af de 3 blokke, samt på containerpladsen, hvor glas, madaffald, metal og restaffald kan afleveres.

Affaldsbeholderen må ikke fyldes mere, end at låget på den kan lukke HELT i.

Hvis der ikke er plads i den affaldsbeholder, som du ønsker at aflevere dit affald i, så skal du benytte én af de andre affaldsbeholdere - typisk på containerpladsen, hvor der er ekstra af alle affaldsbeholdere.

Beholder til karton/papir står ved gavlen af hver blok